Hong Kong Coke Zero 192ml bottle

2000s
Coke Zero

BCN5723
Hong Kong Coke Zero
192ml glass bottle

Swire Coca-Cola HK Ltd.
Shatin, Hong Kong

$5